Καλή εβδομάδα σε όλους σας,

Σήμερα θα γνωρίσουμε καλύτερα τα iQ Codes και θα δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους. 

Τι είναι τα iQ Codes; 

Τα iQ Codes είναι μία παραλλαγή των γνωστών μας QR Codes αλλά το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι πιο έξυπνα

Ας δούμε λοιπόν για αρχή τι είναι τα QR (Quick Response ) codes ή κώδικες ταχείας ανάγνωσης. O κώδικας ταχείας ανάγνωσης είναι δυσδιάστατος και μπορεί να περιέχει χιλιάδες πληροφορίες και χαρακτήρες. Ένας χρήστης μπορεί να ανιχνεύσει τον κωδικό με την κάμερα της έξυπνης συσκευής του και να έχει  πρόσβαση σε έναν πλούτο πληροφοριών, είτε απευθείας από τον κωδικό, είτε συνδεόμενος με ένα δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή πληροφοριών.  Οι λειτουργίες του που  μπορούν  να αξιοποιηθούν είναι πάρα πολλές και ουσιαστικά περιορίζονται μόνο από  την  φαντασία  του  δημιουργού  τους  και  της  ανάγκες  της εκάστοτε περίπτωσης. Επιπλέον προωθεί την αλληλεπίδραση και είναι εξαιρετικό μάρκετινγκ εργαλείο.

Τα iQ codes έχουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστηκά των QR codes αλλά προσφέρουν κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα. Αυτά είναι: 

  • Αναγνωσιμότητα
  • Επαναπρογραμματισμός
  • Στατιστικά 
  • Προσαρμοστικότητα
  • Συμβατότητα 

Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα για το τι είναι τα iQ codes. Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε ένα ένα τα πλεονεκτήματά τους και σε τι υπερτερούν των QR codes.